Toename Basisartsen zonder vervolgopleiding

Uit recent onderzoek van Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan blijkt dat basisartsen steeds langer wachten alvorens zij zich aanmelden voor een vervolgopleiding. De duur tussen het moment van afstuderen en het starten aan een vervolgopleiding c.q. specialisme, neemt met nog eens 6 maanden verder toe en bedraagt momenteel gemiddeld 3.5 jaar. Hierdoor is het aantal basisartsen dat wacht op een plek bij een vervolgopleiding ook fors toegenomen. 

Loopbaan voorkeuren

Vrijwel alle basisartsen die momenteel wachten op een opleidingsplaats, zijn werkzaam in de zorg (97%). Een bijzondere ontwikkeling is de toegenomen interesse in specialismen binnen de eerste lijn en het sociale domein ten opzichte van eerdere onderzoeken. Een relatief kleine groep basisartsen is wel gestart aan een vervolgopleiding, maar naderhand toch gestopt. Als reden wordt hier veelal de hoge werkdruk en wisselende werktijden opgegeven. 

Onderzoek

Nivel heeft gebruik gemaakt van een enquête die is uitgezet onder basisartsen. Van alle aangeschreven basisartsen heeft 21% deelgenomen aan de enquête. Daarnaast is er gebruik gemaakt van gegevens die beschikbaar zijn gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en resultaten van eerdere peilingen onder basisartsen ter vergelijking. 

Bron: Nivel

Redactie Artsen van morgen

Geschreven door
Redactie Artsen van morgen

7 november, 2022