Over ons

Wij gaan verder, waar de studie stopt

Waar loopt aanstormend talent op de medische faculteiten tegenaan? Hoe ervaren jonge, net afgestudeerde artsen 'het diepe', nadat zij de eed van Hippocrates hebben afgelegd? En in welke staat verkeert de Nederlandse zorg nu eigenlijk? Dit -en nog veel meer vragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij de vorming van ons zorgstelsel in zijn geheel.

Ontwerp zonder titel (17)

Alex Saad - Oprichter en Directeur

Bij de start van mijn studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waren mijn dromen groots. Ik zou cardio-chirurg worden. Enkele jaren later, braken de co-schappen in het ziekenhuis aan. Een mooie tijd, waar ik enorm naar had uitgekeken! Helaas bleek de realiteit voor mij anders dan ik mij had voorgesteld.

Ik kwam er al gauw achter dat het werken in een ziekenhuis niet bij mij paste. Maar, als het ziekenhuis niks voor mij is, wat dan wél? Het zoeken naar een antwoord op die hamvraag heeft mij veel tijd en energie gekost. Simpelweg omdat de mogelijkheden die buiten het ziekenhuis om bestaan, gedurende het curriculum nauwelijks een podium krijgen. En ik was zeker niet de enige die worstelde met dit probleem!

Dat moest toch anders kunnen? Die gedachte zou achteraf het zaadje gaan vormen, dat in mijn ondernemende brein werd geplant. Een zaadje dat jaren later uit zou gaan groeien tot de organisatie die wij nu kennen als Artsen van morgen, ambassadeurs van de eerstelijnszorg

pexels-sebastian-voortman-1548769

Balans herstel

De balans binnen de zorg is met de jaren verstoord geraakt. Daar waar specialismen binnen de tweedelijnszorg volop in de belangstelling staan en jonge artsen jaren tevergeefs keer op keer geen opleidingsplaats weten te bemachtigen, kampt de eerstelijnszorg met enorme tekorten en moeten instellingen patiënten weigeren- of zelfs de deuren sluiten.

Dit is slechts één van de vele gevolgen die de geringe aandacht- en educatie omtrent de mogelijkheden die jij als jonge arts buiten het ziekenhuis om hebt, met zich mee brengt. En uiteraard mogen we de balans tussen werk en privé niet onbenoemd laten. Met een tekort aan medisch personeel enerzijds- en een stijgende levensverwachting anderzijds, bezwijkt de scheidingslijn tussen werk en privé onder een toenemende werkdruk binnen de zorg in zijn geheel. Dit kan en moét beter!

Vanuit die noodzaak is de oprichting van Artsen van morgen tot stand gekomen. Een zorgorganisatie dat staat voor een gezond, duurzaam, eerlijk en evenwichtig zorgstelsel.  

 

pexels-akil-mazumder-1072824

Duurzaamheid

Wij zijn ons bewust van onze omgeving en investeren als zorginstelling daarom graag in duurzame oplossingen. Zo werkt het kantoorpersoneel zoveel als mogelijk:

  • Hybride
    Zo nodig -of indien gewenst, komen wij samen in een van onze flex-kantoren voor persoonlijk overleg of evenementen. Zo dragen wij een klein steentje bij aan het terugdringen van brandstof emissie en investeren wij onze reistijd liever in ontspanning: Een stuk wandelen, Yoga oefeningen of simpelweg het lezen van een boek. Het kan en mag allemaal!

  • Paperless
    Wij streven naar zo min mogelijk papierverspilling. Door te investeren in digitaal aangestuurde werkprocessen, voorkomen wij een hoge mate van papierverbruik. Daarnaast planten wij jaarlijks 20 bomen in bosprojecten om bij te dragen aan het herstel van onze natuur!

Alle overige financiële besparingen die voortvloeien uit duurzame oplossingen worden door Artsen van morgen geïnvesteerd in het doorontwikkelen van duurzame oplossingen en het personeel. 

pexels-julian-paolo-dayag-1673973

Toekomstbestendig

Wij investeren in een toekomstbestendig zorgstelsel. Een systeem dat ongelijkheid tegengaat, dicht bij de mensen blijft, gebaseerd is op vertrouwen en preventief durft te werken. Een systeem dat meegaat in de tijd, interesse heeft in de medische digitalisering en een innovatieve benadering zoekt.

Onze artsen nemen hierin het voortouw en staan voor verandering. Door hen kennis te laten maken met de innovaties in de zorg, hen intensief te begeleiden en wegwijs te maken in de vele mogelijkheden die een basisarts heeft, krijgen wij al onze artsen op de juiste plekken. Zo ervaren onze artsen meer werkplezier, zelfbeschikking en creativiteit in hun werk en kunnen zij zich blijven ontplooien op het gebied van de persoonlijke- en professionele ontwikkeling.

 Wij gaan verder, waar de studie geneeskunde stopt!

Contactformulier