Hét geheime ingrediënt voor succes in de medische wereld

Het is geen geheim dat er in de medische wereld een taboe heerst op het maken van fouten, waarbij deze veelal gelijkgesteld worden aan falen. Echter, het maken van fouten vormt een natuurlijk en onvermijdelijk onderdeel van elk leerproces. In deze blog gaan we dieper in op het cruciale belang van fouten maken en hoe deze lessen specifiek van toepassing kunnen zijn op net afgestudeerde basisartsen.

 

Het is van essentieel belang om een omgeving te creëren waarin fouten worden gezien als kansen om te leren en jezelf te verbeteren, in plaats van bronnen van schaamte en schuld.

 

Fouten maken is een onschatbaar middel tot groei en ontwikkeling. Ze stellen ons in staat onze valkuilen en grenzen te ontdekken en daarmee om te gaan. Onmisbaar, voor zowel onze persoonlijke als professionele ontwikkeling. Echter, voor jou als onlangs afgestudeerde basisarts, kan het maken van fouten onbewust een voedingsbodem gaan vormen voor onzekerheid en angst, waardoor je nog meer fouten kunt maken. Deze blog zal bijdragen aan de nodige innerlijke bewustwording om dit gevoel te transformeren en te voorkomen dat jij in deze neerwaartse spiraal terechtkomt. Wij zetten enkele belangrijke redenen uiteen die aantonen waarom het maken van fouten buitengewoon nuttig en waardevol is.

Verbetering van klinische vaardigheden

Fouten bieden een uitgelezen kans om te reflecteren op genomen beslissingen en acties, en te onderzoeken wat er mis is gegaan. Deze zelfreflectie stelt jou als arts in staat om je klinische vaardigheden te verbeteren en nieuwe benaderingen te ontwikkelen. Zo kun jij soortgelijke situaties in de toekomst eerder herkennen en effectiever aanpakken!

  • Stel je bijvoorbeeld een net afgestudeerde arts voor die een verkeerde diagnose stelt bij een patiënt. Een dergelijke fout is uiterst ongelukkig en kan nadelige gevolgen hebben. Het kan gevoelens van schuld en onzekerheid opwekken die de arts kunnen belemmeren in zijn of haar toekomstige werkzaamheden. Door stil te staan bij de oorzaken van de gemaakte fout en deze grondig te onderzoeken, kan de arts nieuwe diagnostische technieken aanleren en beter worden in het herkennen van vergelijkbare symptomen bij toekomstige patiënten.
Ontwikkeling van communicatieve vaardigheden

Fouten zijn regelmatig het gevolg van miscommunicatie of andere slordigheden. Het bespreken van gemaakte fouten en het openlijk erkennen ervan bevordert een cultuur van transparantie en vertrouwen. Jij als basisarts moet daarom voldoende de ruimte krijgen om te leren hoe je effectiever kunt communiceren met patiënten en andere zorgverleners. Alleen dan kun je misverstanden in het vervolg voorkomen en daarmee betere zorg bieden.

  • Bijvoorbeeld, als een basisarts een verkeerde dosis medicatie voorschrijft aan een patiënt, kan dit een mooie kans bieden om te leren hoe hij of zij in het vervolg duidelijker en nauwkeuriger met zijn of haar supervisor moet communiceren, alvorens bepaalde medicatie voor te schrijven. Mogelijk biedt deze fout zelfs een prettige ingang om intensiever samen te werken en onderstreept het daarmee het belang van de samenwerking. Gezamenlijk reflecteren, de oorzaak vaststellen en afspraken vastleggen zal jouw ontwikkeling als arts goed doen.
Bevordering van veerkracht en emotionele intelligentie

Fouten maken kan emotionele uitdagingen met zich meebrengen, zoals schuldgevoelens en zelfkritiek. Het accepteren van deze ervaringen en het ontwikkelen van veerkracht en emotionele intelligentie is daarom van onschatbaar belang in jouw ontwikkeling als basisarts. Fouten bieden jou de mogelijkheid om te leren gaan met tegenslagen en stress, wat essentieel is voor het behoud van een gezonde mentale en emotionele gesteldheid.

  • Stel dat jij als basisarts een belangrijke fout maakt tijdens een operatie. Het op je nemen van de verantwoordelijkheid voor de gemaakte fout en werken aan het herstellen van de schade kan bijdragen aan een enorme veerkracht en emotionele intelligentie. Een dergelijke casus stelt jou als arts namelijk in staat om beter om te gaan met stressvolle situaties en je emotionele welzijn te waarborgen."

Kortom, het maken van fouten is een onmisbaar onderdeel van het leerproces voor iedereen, maar zeker voor jou als net afgestudeerde basisarts. Durf daarom fouten te maken! Het biedt jou waardevolle lessen die je helpen groeien, als mens én zorgverlener. Door het verbeteren van je klinische en communicatieve vaardigheden en te werken aan je emotionele intelligentie, zul jij als arts betere zorg kunnen bieden aan je patiënten en jezelf verder kunnen ontwikkelen als professional.

Enkel door het bevorderen van open communicatie, transparantie, reflectie en voortdurende professionele ontwikkeling, kunnen wij jou als organisatie ondersteunen bij het omarmen van je fouten en het benutten van jouw potentieel om, met vallen en opstaan, uiteindelijk een uitstekende zorgverlener te worden.

Alex Saad

Geschreven door
Alex Saad

25 mei, 2023