Fietsend op weg naar wereldwijde gelijkheid in de zorg

Op zaterdag 10 juni 2023 vindt de negende editie van de Co-Cycling Tour plaats, een fietstocht waarbij deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 50, 100 of 150 km. Dit sportieve evenement dient tevens als fondsenwerving voor een nobel doel. Met trots en voldoening sponsort Artsen van morgen deze tour, waarin de verbetering van de wereldwijde gezondheidszorg centraal staat.

 
Co-Cycling: ''Een sterke match met Artsen van morgen''

Als organisatie willen we graag onze blijdschap en waardering uitspreken voor de bereidwilligheid van Artsen van morgen om ons met dit doel te sponsoren. Co-Cycling sluit naadloos aan bij de kracht, visie en missie van Artsen van morgen. Wij delen een gemeenschappelijk missie naar het bevorderen van gelijkheid en het waarborgen van kwalitatieve zorg.

 

Onze gemeenschappelijke missie brengt ons samen

 

Co-Cycling is in 2014 opgericht door 6 coassistenten, die naast hun passie voor de geneeskunde, ook fanatieke wielrenners zijn. Het idee om op een andere wijze iets te kunnen betekenen voor de medemens, in combinatie met hun liefde voor fietsen, resulteerde in het opzetten van de jaarlijkse Co-Cycling Tour. Uit eerdere edities is gebleken dat Co-Cycling vooral een jong publiek met een medische achtergrond, waaronder artsen, aantrekt.

De samenwerking met Artsen van morgen zal onze deelnemers en volgers hopelijk meer inzicht geven in de vele interessante mogelijkheden die er voor basisartsen buiten het ziekenhuis zijn. Daarnaast juichen wij de aandacht die de organisatie heeft voor de persoonlijke én professionele ontwikkeling van hun artsen toe. Goed ontwikkelde artsen die zich vooraf hebben georiënteerd op het vervolg van hun carrière en sterk in hun schoenen staan dragen bij aan duurzame zorg. Wij streven naar een vaste partnerschap met Artsen van morgen, zodat wij elkaar in de toekomst kunnen blijven ondersteunen en versterken in onze gezamenlijke missie.

 
Health Yetu Foundation

De opbrengst van de Co-Cycling Tour gaat dit jaar naar Health Yetu Foundation (HYF). 'Health Yetu', deels in het Swahili, betekent 'onze gezondheid'. HYF heeft als voornaamste doelen het verbeteren van de toegankelijkheid van gezondheidszorg in gebieden in Kenia waar dit niet vanzelfsprekend is en het uitwisselen van kennis met lokaal medisch personeel. Als organisatie voelen we ons vereerd om gekozen te zijn door dit belangrijke initiatief. 

 
Artsen van morgen: ''Gelijke kansen voor iedereen''

Bij Artsen van morgen zetten wij ons sterk in voor gelijke kansen, voor iedereen en waar dan ook. We werken aan een wereld waarin je, ongeacht geslacht, huidskleur, afkomst of religieuze voorkeur, gelijke kansen zou moeten krijgen om te slagen en bij te dragen aan de maatschappij. We zien het bevorderen van gelijkheid als een gezamenlijke inspanning om een betere wereld te creëren waarin iedereen zich kan ontwikkelen en gewaardeerd voelt.

 

Wij streven naar een wereld met gelijke kansen voor iedereen

 

Naast gelijkheid zet Artsen van morgen zich in voor kwalitatieve zorg. In ontwikkelingslanden, waaronder Kenia, is er over het algemeen sprake van een hoge ziektelast en beperkingen op het gebied van medische expertise en financiële mogelijkheden. Daarom is het van essentieel belang om deze landen te blijven ondersteunen en te voorzien van de nodige hulp, onder andere in de vorm van kennisoverdracht. 

Als organisatie hechten we veel waarde aan vitaliteit. We zijn enthousiast over het feit dat de sportieve prestatie van de jaarlijkse Co-Cycling Tour bijdraagt aan een goed doel. Een team van medewerkers bij Artsen van morgen zal aanstaande zaterdag dan ook fysiek deelnemen aan dit evenement. Zij kijken er reikhalzend naar uit om aan de startlijn te staan. Wij nodigen een ieder uit om hier aan bij te dragen!

Redactie Artsen van morgen

Geschreven door
Redactie Artsen van morgen

8 juni, 2023