ANIOS Revalidatiezorg

Een revalidatiearts (of ANIOS revalidatiezorg) houdt zich in de kern voornamelijk bezig met revalideren, het verminderen of voorkomen van de gevolgen van een ziekte. De nadruk ligt hierbij op herstel als gevolg van een ziekte of aandoening en niet op het behandelen daarvan. Hierbij wordt er aandachtig gekeken naar eventuele beperkingen die het gevolg zijn van de ziekte of aandoening. 

Veelal betreft het aandoeningen die verband houden met het bewegingsapparaat. Echter, het vakgebied is dermate breed georiënteerd, dat een revalidatiearts als gespecialiseerd adviseur betrokken kan zijn bij vele andere aandoeningen.

Voorbeelden van ziekten en aandoeningen waarmee patiënten naar de revalidatiearts komen zijn een beroerte, dwarslaesie, niet-aangeboren hersenletsel, amputatie, reumatische aandoeningen, gewricht gerelateerde aandoeningen, aangeboren afwijkingen of orgaanaandoeningen. Hierbij behandel je als revalidatiearts dus niet de beroerte of de dwarslaesie, maar de gevolgen hiervan: de afname van spierkracht, niet meer kunnen lopen, werk niet meer kunnen uitvoeren, etc.

De revalidatiearts probeert de handicaps te voorkómen of te verminderen, zodat de patiënt zo veel mogelijk zelf kan functioneren in de maatschappij, waarbij je streeft naar zelfstandigheid. Hierbij kijk je als revalidatiearts dus niet alleen naar de medische kant van het probleem, ook bestudeer je de sociale en psychische aspecten van een ziekte of aandoening.

Patiënten worden zowel op de polikliniek als op de verpleegafdelingen gezien en kunnen worden behandeld middels verscheidene behandeltechnieken. Enkele hiervan zijn: Virtual reality, sensoren, injecties, elektrostimulatie, orthesen of protheses. Patiënten zijn veelal chronisch ziek of kennen een vorm van chronische pijnklachten. Hierdoor lopen zij gedurende langere tijd bij een revalidatiearts.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Diagnosticeren 
 • Beperkingen feitelijk vaststellen m.b.t. functioneren
 • Gebruik en toepassing van aanvullend onderzoek zoals: Instrumentele bewegingsanalyse, elektromyografie, röntgendiagnostiek en bloedonderzoek
 • Opstellen behandelplan + behandeldoelen
 • Multidisciplinair samenwerkingsverband

Dit mag jij verwachten

 • Direct een vast dienstverband
 • Salaris én ORT ruim boven CAO
 • 28 vakantiedagen
 • Lease auto (ook privé rijden is mogelijk) + Tankpas
 • Praktijkervaring
 • Begeleiding door jouw persoonlijke carrière adviseur
 • Aandacht voor jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling
 • Borrels, etentjes en andere ontspannende activiteiten
carrière adviseurs.

Meer weten?

Wil jij meer weten over dit specialisme of heb jij aanvullende vragen? Neem rechtstreeks contact op met ons op via 085 060 4242 of hallo@artsenvanmorgen.nl

Of plan via onderstaande button eenvoudig en vrijblijvend een afspraak in met een van onze carrière adviseurs. Wij beantwoorden graag al je vragen en zijn benieuwd naar jouw wensen!